Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 24.35 A00, A01

Toán >=8.6 NV<=1

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
24.35
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Toán >=8.6 NV<=1