Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 23.42 A00, A01

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
23.42
Tổ hợp môn
A00, A01