Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Sao Đỏ

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 17 A00

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00