Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Trà Vinh

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 15 A00

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00