Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 14.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01