Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Công nghiệp Vinh

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 15.9 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
15.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07