Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Thái Bình

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 16.9 A00, B00, C14, D01

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
16.9
Tổ hợp môn
A00, B00, C14, D01