Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 16 A00, A02, A10, B00

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A02, A10, B00