Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Công Nghệ Đông Á

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 16 A01, C01, D01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01, C01, D01