Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Công Nghệ Đông Á

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 19 A00

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00