Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Lạc Hồng

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 15 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01