Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Thành Đô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 15 A00, A01, D07, D90

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D90