Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Thành Đô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 16.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01