Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1)

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 15 A00, A01, A16, D01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, A16, D01