Thứ bảy, 2/12/2023
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 22 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07