Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 24.05 A01, D01, D07

<=NV6

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
24.05
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
<=NV6