Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 21 A00, A01, B03, C01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, B03, C01