Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 22 A00, A01, B03, C01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, B03, C01