Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 24.5 A00, A01, B03, C01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B03, C01