Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 15 A01, D01, D07

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01, D07