Thứ tư, 29/5/2024
Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 15 A00

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00