Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 25.25 A00, A01

Toán >=8 NV<=8

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Toán >=8 NV<=8