Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 24.26 A00, A01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
24.26
Tổ hợp môn
A00, A01