Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 24.7 A00, A01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
24.7
Tổ hợp môn
A00, A01