Thứ hai, 5/12/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 18 A01, C04, D01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, C04, D01