Thứ tư, 24/7/2024
Đại học Sao Đỏ

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 18 A00

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00