Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Sao Đỏ

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 17 A00, A09, C04, D01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A09, C04, D01