Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sao Đỏ

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 16 A00, A09, C01, D01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A09, C01, D01