Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Trà Vinh

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 17.25 A00

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
17.25
Tổ hợp môn
A00