Thứ tư, 26/1/2022
Đại học Trà Vinh

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 18.75 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
18.75
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01