Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 14 A00

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00