Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Nguyễn Tất Thành

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 18 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07