Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Nguyễn Tất Thành

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 19 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07