Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Văn Lang

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 17 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01