Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Vinh

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 18 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01