Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 14.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01