Thứ năm, 27/1/2022
Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 14 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01