Chủ nhật, 27/11/2022
Đại học Nam Cần Thơ

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 19 A00, A01, A02, D07

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D07