Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Nam Cần Thơ

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 A02

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A02