Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 20 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07