Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 15.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07