Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 19 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07