Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 16 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07