Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 18 A00, A01, D01, D16

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D16