Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật địa vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520502 18 A00, A01, A04, D07

Mã ngành
7520502
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, A04, D07