Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật địa vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520502 16 A01

Mã ngành
7520502
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01