Thứ ba, 12/12/2023
Đại học Công Nghệ Đông Á

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 18 A00

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00