Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Lạc Hồng

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 15.1 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
15.1
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01