Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 15 A01, A02, D01

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, A02, D01