Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Thành Đô

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 16.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01