Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Thành Đô

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 15 A00, A01, D07, D90

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D90