Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 25 A00, A01, A09, D01

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, A09, D01