Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 24.6 A00, A01

Toán >=8.6 NV<=1

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
24.6
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Toán >=8.6 NV<=1