Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 23.81 A00, A01

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
23.81
Tổ hợp môn
A00, A01