Thứ bảy, 20/4/2024
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 25.01 A00, A01

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
25.01
Tổ hợp môn
A00, A01