Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 14 A00

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00