Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Văn Lang

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 17 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01