Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Công nghệ Sài Gòn

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 15 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90