Thứ bảy, 1/4/2023
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam)

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 19 A00, A01

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01