Thứ năm, 13/6/2024
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam)

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 18.15 A00, A01

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
18.15
Tổ hợp môn
A00, A01