Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 14 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01