Thứ sáu, 22/9/2023
Đại học Thái Bình

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 16.45 A00, B00, C14, D01

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
16.45
Tổ hợp môn
A00, B00, C14, D01