Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 16 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07