Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 16 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10