Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Công Nghệ Đông Á

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303 15.5 A00, A01, A02, D01

Mã ngành
7510303
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D01