Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Lạc Hồng

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303 14 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510303
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01