Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303 26 A00, A01

Toán >=7.8 NV<=9

Mã ngành
7510303
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Toán >=7.8 NV<=9