Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303 25.47 A00, A01

Mã ngành
7510303
Điểm chuẩn
25.47
Tổ hợp môn
A00, A01