Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303 15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510303
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07