Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Trà Vinh

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303 15 A00, A01, C01

Mã ngành
7510303
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C01