Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303 16 A00, C01, C14, D01

Mã ngành
7510303
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, C01, C14, D01