Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303 15.5 A00, A01, C01, D01

Xét theo học bạ: 18.0

Mã ngành
7510303
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
Xét theo học bạ: 18.0