Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303 16 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510303
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07