Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Tây Nguyên

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 19.5 A00

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00