Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Tây Nguyên

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 13 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08