Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Tây Nguyên

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 15 A00, A02, B00, B08

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, B08